Family 2 Mission

Ready set Go

Met je gezin de zending in!

Je overweegt om samen met je gezin op missie te gaan? Dat is een stap die vertrouwen én voorbereiding vraagt. Natuurlijk bereid je jezelf goed voor om uitgezonden te worden. Je doet een bijbelschool, extra trainingen voor je vakgebied, een interculturele training. Als jullie als echtpaar besluiten de zending in te gaan, heeft dat effect op alle gezinsleden, meestal voor de rest van hun leven. Je kinderen gaan met je mee. Maar wat doet het met hen? Wat betekent het voor hen om te verhuizen naar een ander land? Om alles wat hen dierbaar en bekend is achter te laten voor jouw grote avontuur? Hoe kun je ze helpen bij deze grote verandering in hun leven? Het is belangrijk dat ieder gezinslid wordt voorbereid op de unieke uitdagingen die op zijn of haar weg komen. Maar hoe doe je dat? Daar willen we graag bij helpen. Daarom organiseren we twee momenten om gezinnen die voor vertrek naar het buitenland staan of dit overwegen, toe te rusten.

Wat kun je verwachten in deze online bijeenkomsten?

  • Een voorbereidingspakket inclusief werkboek om als gezin toe te werken naar vertrek
  • Twee online ontmoetingen en toerusting door middel van interactieve workshops rondom diverse thema’s zoals; third culture kids, scholing in het buitenland, afscheid nemen en transitie, child protection, intercultureel opvoeden, digitaal opvoeden van mijn kind, en regelzaken rondom vertrek
  • Een interactief forum met ervaringsdeskundigen
  • De mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen

Ready Set Go

Met je gezin de zending in!

Nieuwe data worden nog gepland

Deelnamekosten zijn €30,00 per gezin

Wie zijn wij?

Deze toerustingsmomenten worden georganiseerd door de coördinatiegroep TCK Nederland. In deze coördinatiegroep zijn diverse zendingsorganisaties en begeleidingsbureaus voor missionair werkers en/of TCK’s vertegenwoordigd. Wij hebben geen winstoogmerk, maar voelen ons met elkaar betrokken bij het welzijn van TCK’s. Hierin past het geven van voorlichting en toerusting aan ouders.