Family 2 Mission

Family 2 Mission

Ready set Go

Materialen

De wereld in

De wereld in met kinderen
Het boek is onderverdeeld in vier thema’s, namelijk:
1. Waarom zending en waarom wij?
2. Wie ben ik en wat is een TCK?
3. Leren omgaan met veranderingen en afscheid nemen
4. Leren over het nieuw land

Bij elk van de thema’s wordt informatie gegeven voor de begeleiders en werkbladen voor de kinderen om met het thema aan de slag te gaan. Voor meer informatie download de inhoudsopgave van het boek. Deel 1 en Deel 2

Tussen twee werelden, 30 dagen bidden voor zendingskinderen

Dit boekje is uitgegeven door OMF Nederland. 

Dit is een gebedsboekje, verdeeld in 30 dagen. De verhalen in dit boekje zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Ze geven inzicht in de vreugden en uitdagingen waar zendingskinderen mee te maken krijgen als zij opgroeien tussen verschillende culturen.

Aanbevolen boeken over Third Culture Kids

David C. Pollock en Ruth E. Van Reken, Co-author Michael V. Pollock, Third Culture Kids, growing up among worlds. ISBN 9781473657663, 480 pagina’s, herziene versie derde druk oktober 2017.

Dit is het standaardboek om te begrijpen wat Third Culture Kids zijn en hoe we ze het beste kunnen helpen zich gezond te ontwikkelen. Ruth E. Van Reken en Michael V. Pollock, zoon van de overleden oorspronkelijke co-auteur, David C. Pollock, hebben dit boek, dat wordt gezien als de TCK bijbel, aanzienlijk bijgewerkt. De nadruk ligt op de moderne TCK en het aanpakken van de impact van technologie, culturele complexiteit, diversiteit & inclusie en transities. Het bevat nieuw advies voor ouders en anderen voor het ondersteunen van TCK’s bij het navigeren tussen werk, relaties, sociale achtergrond en hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Ulrika Ernvik, Third Culture Kids, a gift to care for. Mei 2019. ISBN 9789198548006.

Dit boek biedt geeft veel informatie over TCK’s, ingedeeld in korte hoofdstukken, en daarnaast ook suggesties voor interactieve en reflectieve activiteiten om hiermee aan de slag te gaan. De suggesties worden opgesplitst voor de verschillende doelgroepen. Jonge en volwassen TCK’s, ouders, leerkrachten, uitzendende organisaties en anderen die voor TCK’s zorgen, kunnen allemaal zinvolle activiteiten vinden die begrip, integratie en vreugde brengen.

Steve and Gill Bryant, Overal en Nergens thuis, zorg voor Third Culture Kids. Dit is de Nederlandse vertaling en bewerking van TCK Education and welfare. 296 pagina’s, ISBN 978-9463188449, 2016. Het boek richt zich op de complexere zaken waarmee gezinnen van uitgezonden werkers en in het bijzonder zendingswerkers te maken krijgen. Het geeft antwoord op de vraag wat een Third Culture Kid is, wat hun unieke uitdagingen en mogelijkheden zijn en hoe men hen het beste kan helpen. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van een gezin, het kiezen van onderwijs in het buitenland en ook de re-entry periode komt aan bod. In het boek zijn ook veel ervaringsverhalen opgenomen.

Marion Knell, Families on the move, 2001, ISBN 1854245236

Dit boek geeft praktische informatie over: de voorbereidingen voor jezelf en kinderen als jullie gaan verhuizen, bruggen bouwen met ‘thuis’, het leven in een niet-Westerse cultuur.

Sara Saunders, Swirly, 2021, ISBN 9789083199108. Vertaald en uitgegeven in het Nederlands door Margriet Muurling – InToMission

Fleur, dochter van een gelukkige blauwe moeder en een trotse blauwe vader in een vrolijk blauw land, verhuist naar een geel land. Door het wonen in dat land wordt Fleur ook een beetje geel, en op sommige plekken mengt dat geel met het blauw tot groen. Zo wordt Fleur een Swirly, een veelkleurig meisje. Soms voelt Fleur zich wel alleen tussen de gele of blauwe mensen. Dat is moeilijk!
Sara Saunders schreef het boek Swirly vanuit haar eigen ervaringen als Third Culture Kid (TCK). Veel TCK’s zullen het herkennen. Als de cultuur van het geboorteland of van de ouders van een zendingskind heel anders zijn dan de cultuur waarin het opgroeit, voelt het zich vaak in geen van beiden echt thuis. Door het boek Swirly helpt Sara kinderen om de diversiteit in culturen in hen te waarderen én om hun werkelijke thuis te vinden bij God.
Margriet Muurling vertaalde het boek in prettig leesbaar Nederlands. Hiermee is er een aansprekend en goedverzorgd christelijk boek op de markt waarin elke TCK zich herkennen zal. Maar ook buiten TCK’s is het herkenbaar voor kinderen die te maken hebben met verschillende culturen. Denk aan vluchtelingenkinderen of kinderen van gescheiden ouders: de beschreven gevoelens en de beschreven manier van omgaan daarmee zijn ook in deze context helpend en inzichtgevend voor het kind en zijn omgeving.

Wat een waardevolle toevoeging is Swirly in de begeleiding van kinderen. Kinderen die nog uitgezonden worden, leren door het boek wat het betekent om TCK te zijn. Kinderen die al jaren op het zendingsveld zijn, zullen zich helemaal herkennen in Fleur. Ik ben dankbaar dit te kunnen gebruiken!
Annelieke, TCK Coördinator OMF

Te bestellen op www.swirly.nl

Me and my big move Werkboek. Nederlandse vertaling in samenwerking met Wereldschool, 2022, ISBN 978 909 0347073 Te bestellen via www.wereldschool.nl

Een verhuizing naar een land ver weg is ingrijpend, niet alleen voor zendelingen maar ook voor zendingskinderen. Bij momenten zal een kind zin hebben in het nieuwe avontuur, maar andere momenten ziet het op tegen het achterlaten van vriendjes en het wennen aan een nieuwe cultuur. Om een kind te helpen om grip te houden op de verandering en stil te staan bij gevoelens, leuke en minder leuke kanten aan de verandering, is er het werkboek Me and my big move. 
Het verder Nederlandstalige boek is bedoeld om in te schrijven, lezen en plakken. Het gaat over afscheid nemen (Van wie en wat? En hoe dan?), de verhuizing (hoe ga ik? Waarnaartoe? Hoe laat is het daar?) en het ontdekken van de nieuwe woonplek (wat ruik en zie en hoor ik daar? Wat doe ik de eerste schooldag en de eerste week? Wat voel ik in mijn lichaam?). 
Het werkboek is een mooi hulpmiddel om op een speelse wijze met een kind door te praten over een grote verhuizing en wat dat doet. Stickers en een aantal ansichtkaarten zijn bijgevoegd, en veel tips van kinderen die hetzelfde meegemaakt hebben. Er kunnen extra (Engelstalige) werkbladen gedownload worden. Wel blijft het een heel persoonlijk boek wat moeilijk door verschillende kinderen in een gezin gedeeld kan worden.  Aanbevolen voor kinderen tussen 7 en 12 jaar.

Artikelen / podcast

Allerlei artikelen die gaan over TCK’s, gemaakt door een ATCK. De artikelen zijn te lezen op haar blog of te beluisteren als podcast.

Podcast Pondering Purple

Naast de boeken die we aanbevelen hebben we ook een boekenlijst en informatiebronnen lijst gemaakt specifiek over TCK’s en door TCK’s. Boekenlijst en informatiebronnen TCK.