Family 2 Mission

Materialen

De wereld in

De wereld in met kinderen
Het boek is onderverdeeld in vier thema’s, namelijk:
1. Waarom zending en waarom wij?
2. Wie ben ik en wat is een TCK?
3. Leren omgaan met veranderingen en afscheid nemen
4. Leren over het nieuw land

Bij elk van de thema’s wordt informatie gegeven voor de begeleiders en werkbladen voor de kinderen om met het thema aan de slag te gaan. Voor meer informatie download de inhoudsopgave van het boek. Deel 1 en Deel 2

Tussen twee werelden, 30 dagen bidden voor zendingskinderen

Dit boekje is uitgegeven door OMF Nederland. 

Dit is een gebedsboekje, verdeeld in 30 dagen. De verhalen in dit boekje zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Ze geven inzicht in de vreugden en uitdagingen waar zendingskinderen mee te maken krijgen als zij opgroeien tussen verschillende culturen.

Aanbevolen boeken over Third Culture Kids

David C. Pollock en Ruth E. Van Reken, Co-author Michael V. Pollock, Third Culture Kids, growing up among worlds. ISBN 9781473657663, 480 pagina’s, herziene versie derde druk oktober 2017.

Dit is het standaardboek om te begrijpen wat Third Culture Kids zijn en hoe we ze het beste kunnen helpen zich gezond te ontwikkelen. Ruth E. Van Reken en Michael V. Pollock, zoon van de overleden oorspronkelijke co-auteur, David C. Pollock, hebben dit boek, dat wordt gezien als de TCK bijbel, aanzienlijk bijgewerkt. De nadruk ligt op de moderne TCK en het aanpakken van de impact van technologie, culturele complexiteit, diversiteit & inclusie en transities. Het bevat nieuw advies voor ouders en anderen voor het ondersteunen van TCK’s bij het navigeren tussen werk, relaties, sociale achtergrond en hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Ulrika Ernvik, Third Culture Kids, a gift to care for. Mei 2019. ISBN 9789198548006.

Dit boek biedt geeft veel informatie over TCK’s, ingedeeld in korte hoofdstukken, en daarnaast ook suggesties voor interactieve en reflectieve activiteiten om hiermee aan de slag te gaan. De suggesties worden opgesplitst voor de verschillende doelgroepen. Jonge en volwassen TCK’s, ouders, leerkrachten, uitzendende organisaties en anderen die voor TCK’s zorgen, kunnen allemaal zinvolle activiteiten vinden die begrip, integratie en vreugde brengen.

Steve and Gill Bryant, Overal en Nergens thuis, zorg voor Third Culture Kids. Dit is de Nederlandse vertaling en bewerking van TCK Education and welfare. 296 pagina’s, ISBN 978-9463188449, 2016. Het boek richt zich op de complexere zaken waarmee gezinnen van uitgezonden werkers en in het bijzonder zendingswerkers te maken krijgen. Het geeft antwoord op de vraag wat een Third Culture Kid is, wat hun unieke uitdagingen en mogelijkheden zijn en hoe men hen het beste kan helpen. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van een gezin, het kiezen van onderwijs in het buitenland en ook de re-entry periode komt aan bod. In het boek zijn ook veel ervaringsverhalen opgenomen.

Marion Knell, Families on the move, 2001, ISBN 1854245236

Dit boek geeft praktische informatie over: de voorbereidingen voor jezelf en kinderen als jullie gaan verhuizen, bruggen bouwen met ‘thuis’, het leven in een niet-Westerse cultuur.

Artikelen / podcast

Allerlei artikelen die gaan over TCK’s, gemaakt door een ATCK. De artikelen zijn te lezen op haar blog of te beluisteren als podcast.

Podcast Pondering Purple

Naast de boeken die we aanbevelen hebben we ook een boekenlijst en informatiebronnen lijst gemaakt specifiek over TCK’s en door TCK’s. Boekenlijst en informatiebronnen TCK 2021.