Family 2 Mission

Family 2 Mission

Ready set Go

Child protection

We leven in een onveilige wereld, waar kinderen soms slachtoffer worden van misbruik. Sommige zendelingen werken met slachtoffers van kindermisbruik. Maar ook onze eigen zendingskinderen kan het overkomen dat hun grenzen overschreden worden. Hoe kunnen we onze kinderen weerbaar maken? Hoe kunnen we misbruik herkennen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de risico’s op misbruik zoveel mogelijk worden vermeden?

Kezia Schoonveld is de Child Protection Officer van WEC Nederland.

Kezia Schoonveld